‘In Oeganda leeft meer dan 1/3 van de bevolking onder de armoedegrens...’

GRAIN OF WHEAT OEGANDA -2023 

Achtergrond 

Door het grote aantal problematische en disfunctionele gezinnen krijgen veel kinderen niet de liefde en verzorging die ze nodig hebben om verantwoordelijke, volwassen ambassadeurs van hoop te worden. Anderen hebben hun ouders verloren, maar hun familieleden willen of kunnen hen niet opvoeden. Sommige ouders leven nog, maar hun kinderen staan geregistreerd als weeskinderen. Sommige ouders lieten hun door God gegeven verantwoordelijkheid om hun kinderen op te voeden in de steek en namen hun toevlucht tot alcohol en drugs. Elk kind heeft een uniek verhaal en daarom draagt Grain of Wheat Uganda de boodschap van Gods liefde uit naar de kinderen en families. 

Activiteiten 

Discipelschap en mentorschap

De maatschappij geeft kinderen een cultureel beeld van wie ze zijn. Met alle armoede en lijden is het makkelijk om hun unieke gaven en hun doel uit het oog te verliezen. Wij wijzen hen op de hoop door Christus en helpen hen om hun roeping te ontdekken en daarin te wandelen. 

Ontwikkeling van vaardigheden en talenten

We helpen hen hun individuele eigenheid, interesses, vaardigheden en talenten te ontdekken en helpen hen deze te ontwikkelen, rekening houdend met de laatste trends op de arbeidsmarkt. 

Kinderkampen en -clubs

Naast spelletjes en plezier creëren we activiteiten en levensveranderende lessen die hun christelijke karakter voeden. Het woord met hen delen laat een blijvende indruk achter en veel kinderen hebben tijdens de kampen voor het eerst over Jezus gehoord en besloten Hem te volgen. 

Gezinshulp en counseling

We zijn ons ervan bewust dat, als we de gezinnen buiten beschouwing laten, het werk dat we op de kinderkampen doen thuis niet mogelijk is. Daarom helpen we ouders om de discipel-makers van hun kinderen te worden. We helpen gezinnen ook om een God vrezend te zijn, zodat er een thuis is voor elk kind dat in een weeshuis terecht zou zijn gekomen. Bekwame gezinnen worden aangemoedigd om een behoeftig kind op te nemen in plaats van het naar een weeshuis te sturen, omdat alleen een gezinsomgeving met een moeder en een vader een kind op een gezonde manier kan opvoeden. 

Humanitaire hulp en sponsoring van onderwijs

In tijden van crisis helpen we gezinnen met voedsel en andere benodigdheden. Ook helpen we kinderen uit arme gezinnen een sponsor te vinden, zodat ze niet van school gaan. 

Awaka kindertehuis

In 2020 is Grain of Wheat in Oeganda gestart. Naast het werk om kinderen en jongeren te bereiken met het Evangelie door middel van kinderkampen, kinder/jongerenclubs en activiteiten, heeft Grain of Wheat Oeganda zich ook het lot aangetrokken van 46 kinderen die dakloos/ wees zijn. 

Deze kinderen worden opgevangen in een kinderhuis. Grain of Wheat International heeft in eerste instantie als doel om de leefomstandigheden van deze kinderen verbeteren. Daarnaast wordt toegewerkt om kinderen zoveel als mogelijk op te laten groeien in een gezinssituatie.

Om deze visie te bereiken is een werkgroep opgericht, genaamd “Awaka Oeganda”. Onze werkgroep in Nederland heeft zich als eerste doel gesteld om voor elk kind een supporter te vinden. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de kinderen degelijk onderdak, voedingsrijk voedsel, onderwijs en medische zorg krijgen. 
Uniek van het ondersteunen van een kind in Awaka is dat u als supporter ook daadwerkelijk persoonlijk contact krijgt met het kind dat u ondersteund. Zo bent u niet alleen financieel betrokken, maar ook persoonlijk. Grain of Wheat International ondersteunt Awaka door met de werkgroep in Nederland samen te werken en hen te ondersteunen met de organisatorische zaken.  

Wilt u meer informatie over Awaka, het supporten van een kind, of heeft u andere vragen, mail naar awakahope@gmail.com of bezoek onze facebook pagina www.facebook.com/Awakaoeganda.  

Awaka
Het supporten van een kind