‘‘We zijn geroepen om te zijn zoals Jezus. Dus, laten we zijn zoals Jezus.” “En als ik liefde en hoop kan geven aan elk kind, kan ik hun een toekomst geven. Maar als ik hun Jezus kan geven, geef ik hun de eeuwigheid.’’

Grain of Wheat is een internationale christelijke organisatie. We zien, door Jezus Christus, elk kind een ambassadeur van hoop worden. Onze missie is om het hoogst haalbare aantal kinderen te bereiken met het woord van God’s liefde. Ook willen wij de kinderen helpen om, door een persoonlijke relatie met Jezus Christus, moreel, sociaal, en spiritueel te groeien.  Wij gebruiken hiervoor onze partner organisaties en lokale kerken.

Onze naam

Onze naam heeft een dubbele betekenis, zowel historisch als geestelijk. De grondlegger van Grain of Wheat International, Jean André, was een Zwitserse zakenman en directeur van één van de grootste bedrijven die graan vervoerde. Door zijn positie als directeur, was hij in staat om kinderen na de Tweede Wereldoorlog naar Zwitserland te laten reizen. Op deze plek in Zwitserland kwamen de kinderen die de hoogst nodige zorg nodig hadden, gericht op het herstel van de trauma’s die zij hadden opgelopen door de oorlog. Tijdens dit herstel werd er een zaadje van hoop en liefde geplant in hun harten.

De geestelijke betekenis van onze naam komt voort uit de gelijkenis die Jezus vertelde over de boer die zaad zaaide in verschillende typen grond. Jean André: ‘De goede aarde is zoals de kinderen, als je een zaadje zaait in hun hart wanneer zij jong zijn, dan zullen deze zaadjes groeien, bloeien en tot overvloed zijn. We geloven dat het persoonlijk kennen van Jezus de sleutel is voor het tot stand brengen van een geestelijke verandering en dat kinderen hierin hun familie, gemeenschap en zelfs het hele land kunnen bereiken.

Grain of Wheat International activiteiten

Bestuursleden Grain of Wheat Internationaal vanaf 1 april 2020:

Mr. Eric Lecomte – Voorzitter
Mr. Luc-André Neuenschwander – Secretaris
Mr. Clément Friderici – Penningmeester
Mr. Frans Koopmans – Lid
Vacature

Vergoedingsbeleid
De bestuursleden van Grain of Wheat International ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor de stichting.
Het salaris van de directeur is in overeenstemming bepaald, waarbij de standaard vergoedingen voor een non-profit organisatie in acht zijn genomen.

Grain of Wheat International is geregistreerd in Zwitserland sinds 4 juli 2006, en is voor de VS erkend als een organisatie genoemd onder 501(c)(3).

Kantoorpersoneel

Rob Hondsmerk

CEO

+31 6 53 15 70 65
r.hondsmerk@grainofwheat.org

“Jezus Grootste Gebod is niet alleen voor volwassenen, maar kinderen behoren hier ook toe. Dat is waarom ik geloof dat wij kinderen moeten helpen discipelen van Jezus te worden.”

Pascal de Jong

Trainer/Coach

+31 6 22268160

p.dejong@grainofwheat.org

“Psalm 78 zegt dat we onze kinderen moeten onderwijzen zodat zij God leren kennen, Hem vertrouwen en Hem zullen volgen. Mijn hart ligt hier, om anderen hiertoe aan te moedigen .

Jean Pascal Richir

Coordinator Bediening

jp.richir@grainofwheat.org

“Onze focus is gericht op kinderen, of moet ik zeggen, betrouwbare en verantwoordelijke volwassenen ? Spreuken 22:6 herinnert ons aan de verbinding tussen beiden en statistieken bevestigen dit. Ik voel mij gezegend om deze mensen te dienen die dit in gedachte hebben.

Katharina Kubli

Accountant

k.kubli@grainofwheat.org

“Psalm 78:5-7 leert ons om God te vertrouwen. Zijn geboden zijn doorgegeven van generatie op generatie. De ketting van geloof is verbroken, waardoor ouders die niet meer in Hem geloven, dit niet meer doorgeven aan hun kinderen. De rol van GWI is om deze ketting van geloof te herstellen en ik ben dankbaar en blij dat ik deel uit mag maken van dit bijzondere en mooie werk.”

Elma van de Wijngaard

Personal Assistant CEO

e.vdwijngaard@grainofwheat.org

En ze brachten de kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Voorwaar Ik zeg u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind zal het beslist niet binnengaan.
– Markus 10:13-15 (HSV)

Maximiliano Hernandez

Communicatie specialist

communication@grainofwheat.org

“God moedigt ons aan om actief zijn goedheid te herinneren, om gebruik te maken van de zwakste kinderen om zo zijn eigen doeleinden te dienen: “Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd” Psalm 8:2

Meerdere vrijwilligers helpen ons met vertalen, proeflezingen, de gebedsbrief, en evenementen. Wil je helpen als vrijwilliger, neem dan contact op met Elma van de Wijngaard.