‘‘We zijn geroepen om te zijn zoals Jezus. Dus, laten we zijn zoals Jezus.” “En als ik liefde en hoop kan geven aan elk kind, kan ik hun een toekomst geven. Maar als ik hun Jezus kan geven, geef ik hun de eeuwigheid.’’

Grain of Wheat is een internationale christelijke organisatie. We zien, door Jezus Christus, elk kind een ambassadeur van hoop worden. Onze missie is om het hoogst haalbare aantal kinderen te bereiken met het woord van God’s liefde. Ook willen wij de kinderen helpen om, door een persoonlijke relatie met Jezus Christus, moreel, sociaal, en spiritueel te groeien.  Wij gebruiken hiervoor onze partner organisaties en lokale kerken.

Onze naam

Onze naam heeft een dubbele betekenis, zowel historisch als geestelijk. De grondlegger van Grain of Wheat International, Jean André, was een Zwitserse zakenman en directeur van één van de grootste bedrijven die graan vervoerde. Door zijn positie als directeur, was hij in staat om kinderen na de Tweede Wereldoorlog naar Zwitserland te laten reizen. Op deze plek in Zwitserland kwamen de kinderen die de hoogst nodige zorg nodig hadden, gericht op het herstel van de trauma’s die zij hadden opgelopen door de oorlog. Tijdens dit herstel werd er een zaadje van hoop en liefde geplant in hun harten.

De geestelijke betekenis van onze naam komt voort uit de gelijkenis die Jezus vertelde over de boer die zaad zaaide in verschillende typen grond. Jean André: ‘De goede aarde is zoals de kinderen, als je een zaadje zaait in hun hart wanneer zij jong zijn, dan zullen deze zaadjes groeien, bloeien en tot overvloed zijn. We geloven dat het persoonlijk kennen van Jezus de sleutel is voor het tot stand brengen van een geestelijke verandering en dat kinderen hierin hun familie, gemeenschap en zelfs het hele land kunnen bereiken.

Grain of Wheat International activiteiten

Kantoorpersoneel

Patrick Gasser

International Director

p.gasser@graindeble.org

Jesaja 54:10 “Al worden de bergen geschud en de heuvelen weggenomen, toch zal mijn onwankelbare liefde voor u niet wankelen en mijn verbond van vrede niet worden opgeheven,” zegt de Heer, die medelijden met u heeft.”

Anne Parkinson

Coordinator Bediening

a.parkinson@grainofwheat.org

Marcus 10:13-15 “Mensen brachten kleine kinderen naar Jezus om hen de handen op te leggen, maar de discipelen berispten hen.
Toen Jezus dit zag, was hij verontwaardigd. Hij zei tegen hen: “Laat de kleine kinderen tot mij komen en houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God is van zulke mensen.
Waarlijk, ik zeg jullie: wie het koninkrijk van God niet als een klein kind ontvangt, zal het nooit binnengaan.”

Katharina Kubli

Accountant and Project Manager

k.kubli@grainofwheat.org

“Psalm 78:5-7 leert ons om God te vertrouwen. Zijn geboden zijn doorgegeven van generatie op generatie. De ketting van geloof is verbroken, waardoor ouders die niet meer in Hem geloven, dit niet meer doorgeven aan hun kinderen. De rol van GWI is om deze ketting van geloof te herstellen en ik ben dankbaar en blij dat ik deel uit mag maken van dit bijzondere en mooie werk.”

Maximiliano Hernandez

Communicatie specialist

communication@grainofwheat.org

“God moedigt ons aan om actief zijn goedheid te herinneren, om gebruik te maken van de zwakste kinderen om zo zijn eigen doeleinden te dienen: “Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd” Psalm 8:2

Meerdere vrijwilligers helpen ons met vertalen, proeflezingen, de gebedsbrief, en evenementen. Wil je helpen als vrijwilliger, neem dan contact op met Elma van de Wijngaard.