‘15 dienen fulltime en 40 vrijwilligers.’

Een van de belangrijkste waarden in Albanië is van oudsher “religieuze verdraagzaamheid”. Algemeen wordt aanvaard dat Albanezen belang hechten aan een vreedzame coëxistentie met anderen van verschillende religieuze gemeenschappen.

AloMik werd in 2003 in Albanië geregistreerd als een christelijke NGO. In die tijd begon AloMik met het houden van kampen, kinderclubs en het verlenen van humanitaire hulp. In 2005 hebben zij zich aangesloten bij Grain of Wheat International.

De visie van AloMik is dat elk Albanees kind weet dat het waardevol en waardig is, en dat het bewust is van het feit dat hij/zij de mensen om zich heen kan beïnvloeden met hoop op een betere toekomst.

Haar missie is om het leven van kinderen fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel te veranderen door inspirerende en versterkende partnerschappen met anderen.

Om dit doel te bereiken houdt AloMik overnachtings- en dagkampen voor kinderen. Ze heeft ook een gemeenschapscentrum dat gebruikt wordt voor educatieve doeleinden, opvoedingsondersteuning, humanitaire hulp, en biedt een huisvestingsprogramma aan.

Therapie wordt aangeboden door middel van psychosociale programma’s, sociale belangenbehartiging, en training in kinderbescherming en andere zorgdiensten.

For more information, see their local social media and websites:

Countries where we provide help