Onze organisatie

Het hoofdkantoor van Grain of Wheat International is gestationeerd in Lausanne, Zwitserland. Vanuit hier werken wij met veel verschillende zuster organisaties overal ter wereld. Grain of Wheat werkt niet met het uitzenden van zendelingen. We dienen binnen elk land door te werken met kerken en vrijwilligers op lokaal niveau. We werken ook veel samen met andere christelijke organisaties

We zijn een christelijke organisatie:

  • Onze bediening is gebaseerd op Bijbelse principes; er is één God – Vader, Zoon en de Heilige Geest
  • We geloven in goddelijke inspiratie en soevereine autoriteit vanuit het heilige woord van God.
  • Ons doel is om kinderen een persoonlijke relatie met God te laten ontwikkelen, hun hierin te leiden en om samen hun geloofsleven te ontwikkelen.
  • We geloven dat elk kind uniek en waardevol is in Gods ogen. Daarom gebruiken wij een holistische benadering voor hun ontwikkeling op emotioneel, fysiek en geestelijk vlak.
  • We trachten om kinderen te beschermen tegen misbruik door van onze medewerkers te eisen om volgens de Grain of Wheat Child Protection Policy te werk te gaan.

 

We zijn toegewijd aan alle kinderen:

We werken met kinderen van verschillende achtergronden, rassen,  en religies, met de intentie om speciale aandacht te geven aan de kansarmen. Onze prioriteit is om kinderen tussen de 4 en 14 jaar oud te bereiken maar we bieden ook christelijke input voor adolescenten door hen te verwijzen naar leeftijdspassende organisaties en kerkelijke jeugdgroepen.

Het gezin is de belangrijkste plek voor een kind voor zorg en geestelijke ontwikkeling. Daarom werken we, naast het kind, ook met het gezin/familie van het kind.

We werken internationaal:

GWI is actief in veel verschillende landen, door middel van plaatselijke teams van personeel en vrijwilligers.  Het internationale hoofdkantoor in Lausanne werkt samen met, en faciliteert de lokale kantoren in de verschillende landen.

We werken nationaal:

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, zijn er op lokaal niveau samenwerkingsverbanden ontwikkeld met kerken en andere christelijke organisaties.

Omdat wij streven naar blijvende organisaties voor de langere termijn, hebben wij lokale besturen geïnstalleerd met een eigen directeur. Daarnaast worden trainingen op maat geleverd naar gelang de behoefte van de personeelsleden en de unieke individuele culturele benodigdheden.