De meeste van deze kinderen kwamen uit kansarme of disfunctionele gezinnen.