Gezien hun thuissituatie zijn deze wekelijkse of tweemaandelijkse clubs de enige plaats waar ze kunnen spelen, plezier maken en horen van Gods liefde voor hen. Dit geeft ons ook de gelegenheid om contact te leggen met hun gezinnen en hen te ondersteunen met nuttige opvoedingsadviezen.

Music Club in Madagascar